PICITY HIGH PARK, Thạnh Xuân 13, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0902 869 869
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
zalo